Εγγραφές, Mετεγγραφές, Φοίτηση, Θέματα οργάνωσης

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΦΟΙΤΗΣΗ – ΑΠΟΥΣΙΕΣ - ΔΙΑΓΩΓΗ)

Σχετικά με την με αρ. πρωτ. 10645/ΓΔ4/22-1-2018 (Β΄ 120) Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» σας ενημερώνουμε ως προς τα εξής:

Μετεγγραφή μαθητή ιδιωτικού Γενικού Λυκείου σε δημόσιο Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό Λύκειο, της περιοχής κατοικίας του μαθητή πραγματοποιείται υποχρεωτικά για την υπηρεσία, μετά από αίτηση του κηδεμόνα του ή του ιδίου, αν είναι ενήλικος.......  Κατεβάστε εδω όλες τις πληροφορίες