Υπεύθυνη Δήλωση Προτίμησης

Προθεσμίες για τους μαθητές Β' & Γ' Λυκείου

Σας ενημερώνουμε ότι μέχρι την Παρασκευή 4/5/2018οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών της Α΄ και Β΄ Λυκείου καλούνται να καταθέσουν, μέσω των μαθητών, υπεύθυνη δήλωση προτίμησης.

Για τους μαθητές που φοιτούν στην Α΄ Λυκείου και του χρόνου θα φοιτήσουν στη Β΄ Λυκείου, θα πρέπει να δηλωθεί η Ομάδα Προσανατολισμού που θα ακολουθήσουν. Για να κατεβάσετε τη δήλωση πατήστε ΕΔΩ.  [ΔΗΛΩΣΗ Ο.Π. (Β΄)]

Για τους μαθητές που φοιτούν στη Β΄ Λυκείου και του χρόνου θα φοιτήσουν στη Γ΄ Λυκείου, θα πρέπει να δηλωθεί η Ομάδα Προσανατολισμού και το μάθημα επιλογής που θα παρακολουθήσουν. Για να κατεβάσετε τη δήλωση πατήστε ΕΔΩ. [ΔΗΛΩΣΗ Ο.Π. - μαθήματος επιλογής (Γ΄)]

Υπενθυμίζεται πως το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε (Υ.Α. 10645/ΓΔ4/22-1-2018/ΦΕΚ 120/τ.Β΄/23-1-2018), ότι το μήνα Μάιο, θα γίνει ηλεκτρονική δήλωση, μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας, από τον κηδεμόνα κάθε μαθητή της Ομάδας Προσανατολισμού ή και του μαθήματος επιλογής που θα ακολουθήσει. Η δήλωση θα είναι υποχρεωτική για την ανανέωση της εγγραφής των μαθητών και θα μπορεί να τροποποιηθεί μέχρι τις 11 Σεπτεμβρίου.