Εγγραφες

Στη Γεννάδειο Σχολή μπορείτε να γνωρίσετε και να κατανοήσετε τη φιλοσοφία, τους στόχους και τη λειτουργία του Σχολείου ύστερα από προσωπική επαφή με τη Διεύθυνση του Σχολείου.

Η περίοδος των εγγραφών για την επόμενη σχολική χρονιά ξεκινά από την 1η Οκτωβρίου και ολοκληρώνεται με τη συμπλήρωση των διαθέσιμων θέσεων για κάθε σχολική βαθμίδα. Για τον προγραμματισμό ραντεβού επικοινωνήστε με τη Γραμματεία της Σχολής.

Η κατοχύρωση της θέσης του μαθητή εξασφαλίζεται με τη συμπλήρωση της σχετικής αίτησης εγγραφής στη Γραμματεία του Σχολής και με την καταβολή του ποσού που έχει οριστεί ως προκαταβολή, όπως επίσης και του αντίστοιχου παράβολου στους τραπεζικούς λογαριασμούς της Σχολής.

Στοιχεία επικοινωνίας με τη γραμματεία:

Δευτέρα-Παρασκευή 07.30-16.30
Γεννάδειος Σχολή Καλαμακίου 104Β, Άλιμος, 174 55.

Tηλεφωνικό Κέντρο:

210 98 28 888
210 98 29 888
210 98 30 888
FAX: 210 98 50 342

Για ραντεβού:

Παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα με τα στοιχεία σας, και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας

Το όνομά σας (απαραίτητο)

Το email σας (απαραίτητο)

Ενδιαφέρομαι για εγγραφή στο :

Το τηλεφωνό σας (απαραίτητο)

Μέρες και ώρες που σας εξυπηρετεί ;

Τι δικαιολογητικά χρειάζονται για την εγγραφή ;

Σύμφωνα με τις διατάξεις της §2 του άρθρου 7 του Π.Δ. 200/1998 (ΦΕΚ 161Α), όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις της περ 2 της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν.
4229/2014 (ΦΕΚ 8 τ. Α΄/10.1.2014) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στο νηπιαγωγείο είναι τα εξής:

α. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας για την εγγραφή του νηπίου στα οικεία μητρώα ή δημοτολόγια, στο οποίο αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς η
ημερομηνία γέννησης. Για το νήπιο που θα συνεχίσει τη φοίτησή του στο ίδιο νηπιαγωγείο και δεύτερη χρονιά δεν απαιτείται νέο πιστοποιητικό γέννησης.

β. Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.) ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

γ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.).

Κατεβάστε εδώ το Α.Δ.Υ.Μ

δ. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο, κατά την κρίση του Διευθυντή του σχολείου, φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της §3 του άρθρου 7 του Π.Δ. 201/1998 (ΦΕΚ 161Α), όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις των περιπτώσεων 3 και 4 της παρ. 2 του
άρθρου 11 του Ν. 4229/2014 (ΦΕΚ 8 τ. Α΄/10.1.2014) και αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 53 του Ν. 4238/2014 (ΦΕΚ 38 τ. Α΄/17.2.2014) τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου είναι τα εξής:

α. Πιστοποιητικό γέννησης, Δήμου ή Κοινότητας για την εγγραφή του μαθητή στα οικεία μητρώα ή δημοτολόγια, το οποίο εκδίδεται το τελευταίο πριν την εγγραφή
τρίμηνο και στο οποίο αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς η ημερομηνία γέννησης.

β. Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

γ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.).

Κατεβάστε εδώ το Α.Δ.Υ.Μ

δ. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο, κατά την κρίση του Διευθυντή του σχολείου, φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.

ε. Βεβαίωση παρακολούθησης νηπιαγωγείου.